Frequently Asked Questions

Wat is een koopovereenkomst

keyboard_arrow_down

Een koopovereenkomst is een juridisch document dat de voorwaarden en verplichtingen regelt tussen de koper en verkoper van een woning of appartement.

Wat staat er typisch in een koopovereenkomst?

keyboard_arrow_down

Een koopovereenkomst bevat informatie over de betrokken partijen, de prijs van de woning, de betalingsvoorwaarden, de datum van overdracht, eventuele ontbindende voorwaarden en andere relevante afspraken.

Wanneer wordt een koopovereenkomst voor een eigenwoning of appartement gesloten?

keyboard_arrow_down

In Nederland wordt de koopovereenkomst meestal gesloten nadat de koper en verkoper mondeling overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van de verkoop.

Wat zijn ontbindende voorwaarden en waarom zijn ze belangrijk?

keyboard_arrow_down

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden in de koopovereenkomst die de koper beschermen en de koop kunnen annuleren als bepaalde situaties zich voordoen, zoals het niet verkrijgen van financiering of een negatieve bouwkundige keuring.

Wat is de bedenktijd bij het kopen van een eigenwoning of appartement?

keyboard_arrow_down

In Nederland hebben kopers van een woning of appartement een wettelijke bedenktijd van drie dagen nadat zij de getekende koopovereenkomst hebben ontvangen.

Wat gebeurt er tijdens de notariële levering?

keyboard_arrow_down

Tijdens de notariële levering wordt de eigendom van de woning officieel overgedragen van de verkoper naar de koper. Dit gebeurt bij de notaris en wordt vastgelegd in een notariële akte.

Wat is het verschil tussen een koopovereenkomst en een voorlopig koopcontract?

keyboard_arrow_down

In de volksmond wordt vaak gesproken over een "voorlopig koopcontract", maar juridisch gezien is dit hetzelfde als een koopovereenkomst. Het wordt als "voorlopig" beschouwd omdat bepaalde voorwaarden nog kunnen worden vervuld voordat de verkoop definitief wordt.

Wat zijn de rechten en plichten van de koper en verkoper na het tekenen van de koopovereenkomst?

keyboard_arrow_down

Na het tekenen van de koopovereenkomst zijn zowel de koper als de verkoper gebonden aan de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd. De koper moet bijvoorbeeld de afgesproken prijs betalen, terwijl de verkoper de woning in de afgesproken staat moet leveren op de afgesproken datum.

Kan ik de koopovereenkomst annuleren nadat ik deze heb getekend?

keyboard_arrow_down

In sommige gevallen kan de koopovereenkomst worden geannuleerd, bijvoorbeeld als een van de ontbindende voorwaarden van toepassing is. Het is echter belangrijk om te controleren welke voorwaarden van toepassing zijn en wat de consequenties zijn van annulering.

Hoe lang duurt het voordat de koop definitief is?

keyboard_arrow_down

De duur voordat de koop definitief is, kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het regelen van financiering, het uitvoeren van een bouwkundige keuring en het vervullen van eventuele andere ontbindende voorwaarden. Over het algemeen duurt het enkele weken tot enkele maanden voordat de overdracht plaatsvindt.

Wat zijn de kosten verbonden aan het opstellen en uitvoeren van een koopovereenkomst voor een eigenwoning of appartement?

keyboard_arrow_down

Naast de prijs van de woning zelf zijn er ook kosten verbonden aan het opstellen van de koopovereenkomst, notariskosten, overdrachtsbelasting, makelaarskosten en eventuele financieringskosten. Voor onze tooling betaal je 25 euro per document.

Wat moet ik doen als ik vragen heb over de overeenkomst?

keyboard_arrow_down

Vragen over het invoeren van de velden kun je natuurlijk prima bij ons stellen via een snelle email. Vragen over de daadwerkelijke levering kun je het beste stellen bij jullie geselecteerde Notaris. Die is ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke overdracht.

Wat moet ik doen als ik een geschil heb over de koopovereenkomst?

keyboard_arrow_down

    Als er een geschil ontstaat over de koopovereenkomst, is het raadzaam om eerst te proberen het probleem in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan juridische bijstand worden ingeschakeld of kan een beroep worden gedaan op alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation.